Vragen? 088-4721500 (lokaal tarief)

Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden downloaden

Aanvullende huurvoorwaarden:

1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de container -na opdracht voor ophaling- onbeschadigd wordt aangeboden aan Afval.nl.


2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor al het door hem in de container geladen materiaal. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen. Aanspraken van derden, boetes en overige heffingen in verband met het gebruik van de container door Opdrachtgever kunnen niet worden doorgezet aan Afval.nl. Indien bij aanbieding van (afval)stoffen blijkt dat de container afvalstoffen bevat, die volgens de gemaakte afspraken niet hadden mogen worden aangeboden, is Afval.nl bevoegd de container terug te voeren naar Opdrachtgever of zorg te dragen voor een adequate afvoer naar een andere afvalverwijderingsinrichting. De (extra) kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de container - na opdracht voor ophaling - goed bereikbaar is en geen obstakels die het optakelen kunnen verhinderen aanwezig zijn.